„HIT-TORF” – firma położona w otulinie bagien wiznieńskich doliny Narwi. Założona w 1988 roku współpracując z zespołem pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opracowała i wdrożyła technologię produkcji podłoży kwiatowych i organicznego środka poprawiającego właściwości gleby.
Hit-Torf - wyspecjalizowana, z 23 letnią tradycją, w całości firma polska, poleca Państwu sprawdzone w praktyce produkcyjnej i  domowej hodowli kwiatów doskonałe produkty pod wspólną nazwą „Humovit”.
Produkty „Humovit” są kompozycją składników organicznych /torf niski, torf wysoki, kora/ i mineralnych / makro i mikronawozy, drobnoziarnisty piasek/ najbardziej pożądanych i zbilansowanych dla prawidłowego wzrostu i  rozwoju kwiatów bądź poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleby / Humovit „z”/.
Wykorzystywane w procesie produkcyjnym surowce w zdecydowanej większości pochodzą z „Zielonych Płuc Polski”.
Produkty „Humovit” po szczegółowych badaniach Instytutu Ogrodnictwa i Sadownictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie i innych instytutów branżowych otrzymały pozytywne opinie i decyzjami o numerach Nr P-260/11i Nr G-261/11 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu rynkowego.
Produkty „Humovit” dostępne w każdym czasie, są do nabycia „loco-Zakład” bądź na życzenie mogą być w ilościach hurtowych dostarczane Odbiorcy środkami transportowymi producenta.
Naszym Aktualnym i Potencjalnym Klientom stosującym w produkcji i domowej hodowli kwiatów produkty „Humovit” życzymy uzyskania z tej działalności pełnej satysfakcji.

ZACHĘCAMY do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Z poważaniem
Wspólnicy Firmy „Hit-Torf”