• HUMOVIT „z”" organiczny środek poprawiający właściwości gleby

Przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb.Opis Wartość
Zawartość azotu całkowitego (N), powyżej 0,5% (m/m)
Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, powyżej 0,08% (m/m)
Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, powyżej 0,01% (m/m)
Zawartość substancji organicznej w suchej masie, powyżej 30% (m/m)
Postać stały
Opakowanie handlowe - objętość nasypowa: 50l


Zapytaj o produkt